Dopravné

Poplatek za dopravné je účtován při dodání zboží mimo provozovnu společnosti ADOZ, s.r.o., pokud je hodnota objednávky nižší než 10.000,00 Kč bez DPH * nebo není-li předem dohodnuto jinak.

1. Preferovaný dopravce GEIS PARCEL ČECHY s r.o. po území ČR:

- 75,00 Kč při hmotnosti do 30 kg,
- 99,00 Kč při hmotnosti do 50 kg.

V případě zasílání zboží na dobírku je k výše uvedeným cenám účtováno doběrečné ve výši 30,00 Kč 

2. Zasílání zboží na paletách:

  • MIDI paleta (800x600)

Max. hmotnost palety 200 kg.

Cena 420,00 Kč.

  • EURO paleta (1200x800)

Max. hmotnost zásilky 1 pal. = 1.500 kg
Max. výška 1 pal. = 2.100 mm

- hmotnost 1-600 kg: 700,00 Kč,
- hmotnost 601-700 kg: 940,00 Kč,
- hmotnost 701-800 kg: 1.040,00 Kč,
- hmotnost 801-900 kg: 1.160,00 Kč,
- hmotnost 901-1.000 kg: 1.320,00 Kč,
- hmotnost 1.001-1.500 kg: 1,40 / 1 kg.

V případě zasílání zboží na dobírku je k výše uvedeným cenám účtováno doběrečné ve výši 50,00 Kč

3. Doprava zboží vozidlem společnosti ADOZ, s.r.o.:

- 10,00 Kč/km malá dodávka nosnost 700 kg, resp. 1x EURO paleta,
- 12,00 Kč/km velká dodávka nosnost 1250 kg, resp. 4x EURO paleta.
Tyto ceny již zahrnují úhradu času pracovníků společnosti ADOZ, s.r.o. stráveného na cestě na místo dodání zboží.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Při zajištění požadovaného jiného než výše uvedeného smluvního přepravce je účtováno dopravné dle platného sazebníku příslušného dopravce. 

Dopravné mimo území ČR je kalkulováno individuálně a zákazník je povinen si je předem u společnosti ověřit.

Poplatek za dopravu v rámci pravidelných rozvozů společnosti ADOZ, s.r.o. není účtován *.

Zásilku musí odběratel zkontrolovat při jejím převzetí. V případě poškození je nutné sepsat reklamační protokol s příslušným dopravcem a je-li to možné, pořídit i fotodokumentaci. Bez těchto náležitostí není možné kladně vyřídit reklamaci dopravy.
Další náležitosti uplatnění reklamace naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.

* Tato výjimka (ustanovení) se netýká dopravy materiálu, polotovarů a výrobků v rámci strojírenské výroby.

ADOZ17083004C