Integrovaný systém řízení jakosti

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004


 

Politika integrovaného systému řízení

Nabízíme široký sortiment služeb na vysoké úrovni se zajištěním neustálého zlepšování efektivnosti ochrany životního prostředí a snižováním pracovních rizik za neustálého zdokonalování ISŘ.

Všichni vedoucí pracovníci společnosti jsou příkladem pro ostatní zaměstnance.

Každý z nás sám odpovídá za kvalitu, ochranu životního prostředí a snížení pracovních rizik za neustálého zdokonalování své práce.

Protože se snažíme o maximální soulad naší činnosti s ochranou životního prostředí a přesto, že naše činnost není pro ni velkým ohrožením, jsme si vědomi všech aspektů podporujících šetření všemi přírodními zdroji. I proto jsou všichni zaměstnanci společnosti povinni používat tyto zdroje tak, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání. Přírodní zdroje jsou předmětem naší každodenní snahy o jejich úsporu.

Kvalitu našich služeb stavíme na spolehlivosti a komplexnosti dodávek.

Spokojení a kladně motivovaní zaměstnanci jsou základním předpokladem pro vysokou úroveň poskytovaných služeb, k tomu vytváříme všem zaměstnancům odpovídající pracovní podmínky.

Veškerá naše činnost je prováděna s ohledem na nejpřísnější požadavky bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

Vrcholové vedení společnosti ADOZ s.r.o. přijalo závazek k neustálému zlepšování a prevenci znečištění a dále závazek být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, ke kterým se firma zavázala, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům.