SKF - nové testovací centrum pro velkorozměrová ložiska

Göteborg, 21. června 2017:
Společnost SKF slavnostně otevřela nově zbudované testovací centrum Sven Wingquist ve Schweinfurtu v Německu, investici v celkové hodnotě 40 milionů euro. Centrum je prvním na světě, které umožňuje testování velkorozměrových ložisek ve skutečných provozních podmínkách. To umožňuje efektivnější vývojový proces pro zákazníky, vyšší výkonnost ložisek a vyšší životnost.
Testovací centrum Sven Wingquist je vybaveno dvěma testovacími zařízeními. Jedno zařízení je určeno pro testování uspořádání hlavních hřídelí větrných turbín. Druhé zařízení bude využíváno pro testování ložisek používaných v jiných průmyslových sektorech, včetně těžebního, stavebního, výroby oceli a námořní dopravy.
Ve spojení s neustálým rozvojem diagnostiky, sledování stavu a simulačních metod společnosti SKF tato testovací zařízení přispějí ke zkrácení času potřebného pro testování a vývoj výrobků a umožní hlubší poznání výkonnostního chování ložisek.
Victoria van Camp, prezidentka společnosti SKF pro obchodní rozvoj a vývoj produktů, k tomu uvedla: „Žádné jiné testovací centrum neumožňuje testování velkorozměrových ložisek s takovou přesností a ve skutečných provozních podmínkách, což nám i našim zákazníkům poskytuje značnou strategickou výhodu. Technologie používané zde v testovacím centru Sven Wingquist pomohou našim zákazníkům ušetřit čas a zdroje a podpoří jejich ambice dosáhnout vyšší spolehlivosti a životnosti.“
Testovací centrum získalo dotaci od bavorského ministerstva pro ekonomii, média energii a technologie a spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody, stavby a jadernou bezpečnost.