Dopravné

Poplatek za dopravné je účtován při dodání zboží mimo provozovnu společnosti ADOZ, s.r.o., pokud je hodnota objednávky nižší než 10.000,00 Kč bez DPH * nebo není-li předem dohodnuto jinak.

1. Preferovaný dopravce GEIS PARCEL ČECHY s r.o. po území ČR:

- 109,00 Kč při hmotnosti do 30 kg.

V případě zasílání zboží na dobírku je k výše uvedené ceně účtováno doběrečné ve výši 30,00 Kč 

2. Zasílání zboží na paletách:

  • MIDI paleta (800x600)

Max. hmotnost palety 200 kg,

- 509,00 Kč.

  • EURO paleta (1200x800)

Max. hmotnost 1 palety = 1.200 kg,
max. výška 1 palety = 2.000 mm,
max. hmotnost celé zásilky = 2.000 kg. 

- 930,00 Kč při hmotnosti 1-600 kg,
- 1.220,00 Kč při hmotnosti 601-700 kg,
- 1.350,00 Kč při hmotnosti 701-800 kg,
- 1.550,00 Kč při hmotnosti 801-900 kg,
- 1.750,00 Kč při hmotnosti 901-1.000 kg,
- 1.950,00 Kč při hmotnosti 1.001-1.100 kg,
- 2.200,00 Kč při hmotnosti 1.101-1.200 kg.

  • PALETA ATYP (jiný rozměr než výše uvedené, výška nad 2.000 mm, hmotnost nad 2.000 kg)

- smluvní cena.

V případě zasílání zboží na dobírku je k výše uvedeným cenám účtováno doběrečné ve výši 50,00 Kč

3. Doprava zboží vozidlem společnosti ADOZ, s.r.o.:

- 10,00 Kč/km malá dodávka nosnost 700 kg, resp. 1x EURO paleta,
- 12,00 Kč/km velká dodávka nosnost 1250 kg, resp. 4x EURO paleta.

Tyto ceny již zahrnují úhradu času pracovníků společnosti ADOZ, s.r.o. stráveného na cestě na místo dodání zboží.


Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Při zajištění požadovaného jiného než výše uvedeného smluvního přepravce je účtováno dopravné dle platného sazebníku příslušného dopravce. 

Dopravné mimo území ČR je kalkulováno individuálně a zákazník je povinen si je předem u společnosti ověřit.

Poplatek za dopravu v rámci pravidelných rozvozů společnosti ADOZ, s.r.o. není účtován *.

Zásilku musí odběratel zkontrolovat při jejím převzetí. V případě poškození je nutné sepsat reklamační protokol s příslušným dopravcem a je-li to možné, pořídit i fotodokumentaci. Bez těchto náležitostí není možné kladně vyřídit reklamaci dopravy.
Další náležitosti uplatnění reklamace naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.

* Tato výjimka (ustanovení) se netýká dopravy materiálu, polotovarů a výrobků v rámci strojírenské výroby.

ADOZ07181010C