Dopravné

Poplatek za dopravné je účtován při dodání zboží mimo provozovnu společnosti ADOZ, s.r.o., pokud je hodnota objednávky nižší než 10.000,00 Kč bez DPH * nebo není-li předem dohodnuto jinak.

1. Preferovaný dopravce GEIS PARCEL ČECHY s r.o. po území ČR:

- 109,00 Kč při hmotnosti do 30 kg.

V případě zasílání zboží na dobírku je k výše uvedené ceně účtováno doběrečné ve výši 30,00 Kč 

2. Zasílání zboží na paletách:

  • MIDI paleta (800x600)

Max. hmotnost palety 200 kg,

- 509,00 Kč.

  • EURO paleta (1200x800)

Max. hmotnost 1 palety = 1.200 kg,
max. výška 1 palety = 2.000 mm,
max. hmotnost celé zásilky = 2.000 kg. 

- 930,00 Kč při hmotnosti 1-600 kg,
- 1.220,00 Kč při hmotnosti 601-700 kg,
- 1.350,00 Kč při hmotnosti 701-800 kg,
- 1.550,00 Kč při hmotnosti 801-900 kg,
- 1.750,00 Kč při hmotnosti 901-1.000 kg,
- 1.950,00 Kč při hmotnosti 1.001-1.100 kg,
- 2.200,00 Kč při hmotnosti 1.101-1.200 kg.

  • PALETA ATYP (jiný rozměr než výše uvedené, výška nad 2.000 mm, hmotnost nad 2.000 kg)

- smluvní cena.

V případě zasílání zboží na dobírku je k výše uvedeným cenám účtováno doběrečné ve výši 50,00 Kč

3. Doprava zboží vozidlem společnosti ADOZ, s.r.o.:

- 10,00 Kč/km malá dodávka nosnost 700 kg, resp. 1x EURO paleta,
- 12,00 Kč/km velká dodávka nosnost 1250 kg, resp. 4x EURO paleta.

Tyto ceny již zahrnují úhradu času pracovníků společnosti ADOZ, s.r.o. stráveného na cestě na místo dodání zboží.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Při zajištění požadovaného jiného než výše uvedeného smluvního přepravce je účtováno dopravné dle platného sazebníku příslušného dopravce. 

Dopravné mimo území ČR je kalkulováno individuálně a zákazník je povinen si je předem u společnosti ověřit.

Poplatek za dopravu v rámci pravidelných rozvozů společnosti ADOZ, s.r.o. není účtován *.

Zásilku musí odběratel zkontrolovat při jejím převzetí. V případě poškození je nutné sepsat reklamační protokol s příslušným dopravcem a je-li to možné, pořídit i fotodokumentaci. Bez těchto náležitostí není možné kladně vyřídit reklamaci dopravy.
Další náležitosti uplatnění reklamace naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.

* Tato výjimka (ustanovení) se netýká dopravy materiálu, polotovarů a výrobků v rámci strojírenské výroby.

ADOZ07181010C