Stavba roku Kraje Vysočina - výsledky

V pondělí 10. června proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků, které nám přineslo dvě významná ocenění:

Cena ČKAIT (ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ)

Čestné uznání za přehledné dispoziční, provozní uspořádání a přívětivé pracovní prostředí.