Registr solventních firem

Jsme jednou z nemnoha společností v České republice, která splňuje podmínky pro získání certifikátu platební morálky vedeného Registrem solventních firem.

Tento certifikát jsme získali na základě vyhodnocení přísných ekonomických ukazatelů a naší vlastní platební morálky. Navíc se nejedná o jednorázová hodnocení, výsledky certifikovaných společností jsou pravidelně vyhodnocovány a pokud firma nesplní stanovené podmínky, je vyloučena z Registru a certifikát musí vrátit.

Zde uvedeným certifikátem se může pochlubit jen málo firem v ČR, protože jen málo jich splňuje přísná kritéria pro jeho udělení