Jak správně určit délku válečkového řetězu

Válečkové řetězy se skládají z určitého množství vnitřních a vnějších článků v nekonečných formacích.
Obecně je upřednostňováno se držet sudého počtu článků myšleno včetně příslušné spojky řetězu. Každý řetěz určený pro spojení řetězovou spojkou musí začínat vnitřním článkem (musí bez spojky obsahovat lichý počet článků ).


PŘÍKLAD:
Požadavek je 1 metr řetězu 16 B-1. Pro stanovení přesné délky řetězu postupujeme takto:
1. Nejdříve je nutné zjistit rozteč daného řetězu (můžeme využít tabulky výrobce). V našem případě je rozteč 25,4 mm.
2. Podíl 1 metr/rozteč je v našem případě 1000/25,4 = 39,37 –  tuto hodnotu vždy zaokrouhlíme na nejbližší liché číslo (získáme tak vnitřní článek z obou stran řetězu) – v našem případě tedy potřebujeme 39 článků tzn. (39*25,4) 990,6mm řetězu.
3. Pokud spojíme řetez příslušnou spojku, budeme mít řetězový převod se 40 články (včetně spojky) tedy 1016mm.

Pokud je nutné z délkových důvodů aplikovat řetěz spojený spojkou o lichém počtu článků, používají se tzv. redukce, neboli půlčlánky (pozor obyčejná redukce přenese maximálně 65% dovoleného zatížení řetězu).
Obecné doporučení zní se řetězovým redukcím vyhýbat.